29. apr, 2022

Tømmerstokken på vei - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 29. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no