29. apr, 2022

"Eikværingen" fyller førti år

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 29. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no