30. apr, 2022

Nye togtider

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 30. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no