30. apr, 2022

Kraftfor mot poteter...

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 30. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no