30. apr, 2022

Lønnstariffen for vedhogst

Fatter og bestefatter dreiv å hogg reis på denna tida...
Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 30. april 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no