2. mai, 2022

Nytt fra Hokksund og Øvre Eiker - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 2. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no