3. mai, 2022

Falk-kameratene tapte for Sprint

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 3. mai 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no