3. mai, 2022

Flaggbråk i Vestfossen 1. mai

Og svar i dagspressen får Sveinung.
Svaret sto 6. mai og du får det da.
Signert lederen i 1.ste mai-komiteen Arne Kristoffersen.

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 3. mai 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no