5. mai, 2022

Ris som oppdragelsesmiddel

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 5. mai 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no