5. mai, 2022

Hytteinnbrudd ved Eikern og på Røkebergtjenna

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 5. mai 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no