6. mai, 2022

Hokksund kontrollstasjon for mor og barn

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 6. mai 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no