7. mai, 2022

Sundhaugen Turistrestaurant åpner snart for sesongen

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 7. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no