9. mai, 2022

Gårdbruker Anders J. Sanden er død

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 9. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no