9. mai, 2022

Jernbanevogn i fyr og flamme i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende fredag 9. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no