11. mai, 2022

Steinberg tapte for Åssiden

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 10. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no