11. mai, 2022

Tre cellehytter til museet - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 10. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no