13. mai, 2022

Det er liv i Heyerdahl

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 13. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no