14. mai, 2022

Kastet av toget - lensmann kjørte dem på jobb

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 14. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no