19. mai, 2022

Kristian Nilsen Øen på Steinberg runder 80

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 19. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no