20. mai, 2022

Krogstad søker tømmerhuggere

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 20. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no