20. mai, 2022

Det er lite med melk

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 20. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no