25. mai, 2022

Bauta-avdukingen på Gunhildrudsetra - del 4

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 27. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no