25. mai, 2022

Bauta-avdukingen på Gunhildrudsetra - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 27. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no