27. mai, 2022

Straffbart å ikke møte til vedhogst

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 27. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no