28. mai, 2022

Det trengs regn

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 28. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no