30. mai, 2022

Bjørnespor i Modum

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 30. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no