31. mai, 2022

Sommerens transportmiddel

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 31. mai 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no