2. jun, 2022

Nye veier i hotellnæringen

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 2. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no