3. jun, 2022

305 byggetillatelser i Buskerud

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 3. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no