3. jun, 2022

Forskjønner parken i Vestfossen på dugnad

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 3. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no