3. jun, 2022

Anders Jensen Horgen er død

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 3. juni 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no