4. jun, 2022

Avskjedsfest for søster Marie i Vestfossen kapell

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 4. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no