5. jun, 2022

Øvre Eiker skolestyre - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 5. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no