5. jun, 2022

Det bygges i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 5. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no