6. jun, 2022

Håndball

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 6. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no