9. jun, 2022

Ingen bedring i byggesituasjonen

Hentet fra Drammens Tidende mandag 9. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no