9. jun, 2022

Herr Smørgrav korrigerer

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 9. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no