10. jun, 2022

Kristen Kaasa har mista strikkajakka si

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 10. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no