10. jun, 2022

Idrettens dag - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 10. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no