10. jun, 2022

Idrettens dag i distriktene - Hokksund og Vestfossen

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 10. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no