11. jun, 2022

Hokksund Møbel kjøper bil eller bytter i møbel

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 11. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no