11. jun, 2022

Poteter mot kraftfor

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 11. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no