12. jun, 2022

Det ble en dyr rangel for byggmesteren

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 12. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no