15. jun, 2022

Høyavlingen slår feil

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 14. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no