15. jun, 2022

Skolenytt fra Nedre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 14. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no