16. jun, 2022

Fiskum Handelslag trenger betjent

Hentet fra Drammens Tidende mandag 16. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no