17. jun, 2022

Stortingsaksjon mot bispedømmedeling

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 17. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no