17. jun, 2022

Det mangler badedrakter!

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 17. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no