18. jun, 2022

St.Hans på Sundhaugen

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 18. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no