18. jun, 2022

Hest reddet opp fra myra

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 18. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no